เปิดสอนภาษาจีน ดนตรีจีน พิณจีน (กู่เจิง) ซอจีน (เอ้อหู) ผีผา ขลุ่ยจีน

 
 
 
 
>> หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป

>> หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจเร่งรัด

>> หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก

>> ชั้นเรียนเดี่ยว (Private Course)
 
 
 
 
     เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการใช้ภาษาจีนในการติดต่อทางธุรกิจอย่างเร่งด่วน แต่ยังไม่เคยมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนการฟัง พูด ภาษาจีนที่จำเป็นในการทำงาน เช่น การแนะนำตัว การสนทนาทางโทรศัพท์ การติดต่อซื้อขายสินค้า การต่อรองราคา และอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการทำงานเบื้องต้นได้

 
 

 

Copyright @ 2009 CLMSCHOOL.net All Rights Reserved.
Web Designed By Pejstudio.com