เปิดสอนภาษาจีน ดนตรีจีน พิณจีน (กู่เจิง) ซอจีน (เอ้อหู) ผีผา ขลุ่ยจีน

 
 
 
 
>> หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป

>> หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจเร่งรัด

>> หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก

>> ชั้นเรียนเดี่ยว (Private Course)
 
 
     เด็กๆในช่วงอายุ 3 ½ - 6 ขวบนี้ เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการเรียนรู้การออกเสียงและจดจำภาษา เด็กๆ จะซึมซับภาษาจีนด้วยวิธีธรรมชาติผ่านกิจกรรมและการเล่นอย่างสนุกสนาน โดยจะเรียนรู้การฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน เช่น สี ผลไม้ สัตว์ ฯลฯ จนสามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนอย่างง่ายได้ พร้อมกับสำเนียงการออกเสียงภาษาจีนที่ถูกต้องชัดเจนค่ะ

 
 

 

Copyright @ 2009 CLMSCHOOL.net All Rights Reserved.
Web Designed By Pejstudio.com