เปิดสอนภาษาจีน ดนตรีจีน พิณจีน (กู่เจิง) ซอจีน (เอ้อหู) ผีผา ขลุ่ยจีน

 
 
 
อายุผู้เรียน ระดับ อัตราค่าเรียนต่อเทอม / คน (3 เดือน)
เรียนกลุ่ม (6 - 8 คน) เรียนเดี่ยว 1 คน เรียนเดี่ยว 2 คน
6 ปีขึ้นไป 
และผู้ใหญ่
ต้น 5,400 9,000 6,600
กลาง 5,700 9,600 6,900
สูง 6,000 10,800 7,200
 
 
อายุผู้เรียน ระดับ ค่าเรียนต่อเทอม (20 ชม.)
2 -3 ปี เด็กเล็ก 6,000
4 - 6 ปี เด็กเล็ก 5,000
7 ปีขึ้นไป
และผู้ใหญ่
ต้น 4,500
กลาง 4,500
สูง 4,500
ธุรกิจเร่งรัด (30 ชม.) 6,900
 
 
จำนวนผู้เรียน ค่าเรียนต่อเทอม / คน (20 ชม.)
1 คน  16,000
2 คน 22,700
3 คน 24,200
4 คน 25,200
 
* หมายเหตุ เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง *
การชำระค่าเรียน นักเรียนใหม่ ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาทและค่าเรียน 1 เทอม
นักเรียนเก่า ชำระค่าเรียนล่วงหน้าก่อนต่อคอร์ส 1 เดือน
โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยในกรณีที่นักเรียนหยุดเรียนเอง
วัน/เวลาเปิดทำการ พุธ - ศุกร์  เวลา 10.00 - 20.00 น.
  เสาร์ - อาทิตย์  เวลา 8.00 - 19.00 น.
ปิดทำการ จันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

Copyright @ 2009 CLMSCHOOL.net All Rights Reserved.
Web Designed By Pejstudio.com